Månadens observation: Hjärnkraft?

Vi står inför stora förändringar i vårt sätt att arbeta; en ökad komplexitet med globalisering, digitalisering och utveckling av våra affärsprocesser, vi gör mer på kortare tid samtidigt som tekniken i våra affärssystem blir allt bättre på att fånga, registrera och bearbeta data. Men hur är det med oss människor, vi som sitter bakom spakarna, har våra hjärnor och vår egen tankeförmåga utvecklats i samma takt och hur påverkar detta den totala effektiviteten?

(more…)

Continue ReadingMånadens observation: Hjärnkraft?