Månadens observation: Hjärnkraft?

Table of Contents

Vi står inför stora förändringar i vårt sätt att arbeta; en ökad komplexitet med globalisering, digitalisering och utveckling av våra affärsprocesser, vi gör mer på kortare tid samtidigt som tekniken i våra affärssystem blir allt bättre på att fånga, registrera och bearbeta data. Men hur är det med oss människor, vi som sitter bakom spakarna, har våra hjärnor och vår egen tankeförmåga utvecklats i samma takt och hur påverkar detta den totala effektiviteten?

  • Allt fler talar om vikten av rätt arbetsmiljö, hälsa, sömn och andra förutsättningar för att kunna arbeta ostört och att inte bli avbruten i sina tankar/fokus. (störningar upptar en del av hjärnkraften).
  • Studier visar att de flesta av oss är mest kreativa i början av veckan och mer på morgonen än senare på dagen, även möjligheten att ibland kunna variera sin arbetsplats påverkar positivt.
  • Sociala medier är ett tveeggat svärd ger social stimulans men kan också skapa beroende/vara störande.
  • Vår förmåga att balansera mellan stadierna att vara uppkopplad och nedkopplad, har betydelse för reflektion och återhämtning (man kan likna det med idrottare som behöver vila från träning).
  • Enligt forskning så har hjärnan har inte uppdaterats på 40 000 år, den är dock en muskel och kan tränas upp, vår förmåga begränsas generellt till att ha maximalt sju saker i huvudet samtidigt.
  • Reptilhjärnan jagar kortsiktiga belöningar och enkla lösningar, hur skiftar vi fokus mot mer långsiktighet och aktiverar dessa delar av våra hjärnor?

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages