Månadens observation: Agilt ledarskap

En del i dagens ledarskap och organisationsstruktur kan härledas till 1800 talet då industrialiseringen tog fart, masstillverkning, repetitiva och monotona

Månadens observation: Agilt ledarskap Read More »