Månadens observation: Agilt ledarskap

Table of Contents

En del i dagens ledarskap och organisationsstruktur kan härledas till 1800 talet då industrialiseringen tog fart, masstillverkning, repetitiva och monotona arbeten med arbetare som behövde övervakas och manageras. Dagens arbete handlar mer om problemlösning och att komma med nya idéer och tillföra energi där arbetarna är mer självstyrande. Vår omvärld förändras i snabbare takt och blir samtidigt mer komplex vilket speglas i att livslängden för företag blir allt kortare.

Om vårt arbete och våra arbetare har förändrats kanske även vårt sätt att leda och organisera bör göra detsamma?

  • •McGregor pratade om X och Y människor där de senare kan vara självstyrande under rätt förutsättningar
  • •Framtidens organisationer kommer vara mer agila då vi lever i en föränderlig värld som inte kan planeras i förhand (viktigt att kunna styra medan man kör), exempel på företag som anammat detta är Spotify som har en helt agil organisationsstruktur och kultur
  • •Mer av att jobba i nätverk än i hierarkier, mer transparens än byråkrati och mer till att se hela människan
  • •Det finns exempel på företag som Gore som har mentorer istället för chefer och Zappo.com som tog bort alla chefer och jobbar med självstyrande/självorganiserade enheter
  • •Organisationer som experimenterar blir mer kreativa och innovativa, det gäller att skapa kulturer där det är ok att misslyckas bara man lär av detsamma

Ledarskap som skapar engagemang får en större påverkan på faktorer som lönsamhet, kundnöjdhet och varumärke:

  • Gallup undersökningar visar att endast 16% av arbetarna i Sverige är aktivt engagerade på sin arbetsplats, 73% oengagerade och 12% aktivt oengagerade. Tankeväckande statistik.
  • Engagemang, handlar mycket om att skapa en lust hos sina medarbetare och därigenom få lönsamhet och driv.
  • Att som ledare motivera både externa och interna drivkrafter, allt fler vill bidra till något bättre och större än de själva, den gamla devisen med piska och morot fungerar inte lika bra längre, tvärtom kan den stressa hjärnan så att det blir motsatt effekt
  • Studier visar att hela 70% av engagemanget beror på närmaste chefen

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages