Månadens Observation: Digitalisering – förändring i två spår!

Digitalisering – från kund till IT / från IT till kund

Mest kända för digitalisering är revolutionerande företag som Uber, AirBnB, Netflix och Spotify som tar utgångspunkt i nya affärsmodeller

Månadens Observation: Digitalisering – förändring i två spår! Read More »