Månadens Observation: Digitalisering – förändring i två spår!

Table of Contents

Digitalisering – från kund till IT / från IT till kund

  • Mest kända för digitalisering är revolutionerande företag som Uber, AirBnB, Netflix och Spotify som tar utgångspunkt i nya affärsmodeller
  • Traditionella aktörer i mogna branscher har enligt studier generellt sett inte utvecklats lika långt
  • Digitalisering inom B2B och mogna industrier accelererar dock kraftigt
  • Investeringar i infrastruktur (back-end) lika viktigt som användarvänliga interface (front-end).
  • En väl utvecklad digitaliseringsstrategi baserad på såväl verksamhetskrav som IT möjligheter är nyckeln till framgång.

Månadens citat:
“Understanding is a two-way street”
– Eleanor Roosevelt

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages