Månadens Observation: Automatisering

En artikel av McKinsey Quarterly lyfter frågan runt automatisering av våra arbetsuppgifter och menar att jobben inte kommer att försvinna men förändras en hel del som ett led av detta.

Månadens Observation: Automatisering Read More »