Månadens Observation: Automatisering

Table of Contents

En artikel av McKinsey Quarterly lyfter frågan runt automatisering av våra arbetsuppgifter och menar att jobben inte kommer att försvinna men förändras en hel del som ett led av detta.

Det kommer att gå snabbast i de branscher där automatiseringen blir mer mjukvarurelaterad och långsammast i kapital och hårdvaruintensiva delar av vår industri.
Mycket av tekniken finns redan idag i till exempel inom flygindustrin, se självbetjäning vid check-in, piloter som styr 3-7 minuter av resan resten går på autopilot m.m.
Forskning visar att 45 % av våra arbetsaktiviteter kan automatiseras, inte bara enkla repetitiva moment utan även mer strategiska och kvalificerade uppgifter, i flera fall är maskinerna dessutom redan bättre än människan.
Färre än 5% av våra jobb kan fullt ut automatiseras och ersättas av maskiner, men mer än hälften av alla arbeten kan förändras en hel del, det ger oss därmed möjligheten att kunna lägga mer av vår tid på kvalitet och värdeskapande saker.
Tidigare fanns en tro kring att automatisering främst gällde enklare och mindre kvalificerat arbete, nya studier visar att alla jobb har moment som kan automatiseras, det kommer att ske frågan är mer kring hur man kan använda detta till sin fördel/sin affärsprocess i den allt hårdare konkurrensen…
Månadens citat:
“By 1985, machines will be capable of doing any work Man can do”
— Herbert Simon

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages