Månadens Observation: Digitalisering av Supply Chain

I dagens snabba affärsklimat så blir Digitalisering av Supply Chain en allt viktigare konkurrensfaktor. Behovet och trycket på ha att en flexibel och snabbt reagerande försörjningskedja ökar ständigt.

På många ställen är fortfarande en stor del silo-tänkande kvar där olika delar i kedjan både mellan företag, men även inom det egna företaget fortfarande till alltför stor del är isolerade och tar beslut oberoende av varandra.

(more…)

Continue Reading Månadens Observation: Digitalisering av Supply Chain

ENTEA firar 5 års jubileum

ENTEA firar 5-års jubileum. Den 17e Augusti var vi ett glatt gäng anställda, nyanställda på väg in och fd anställda (ENTEA alumni) som firade fem år. Vi gjorde det som…

Continue Reading ENTEA firar 5 års jubileum