Månadens Observation: Digitalisering av Supply Chain

I dagens snabba affärsklimat så blir Digitalisering av Supply Chain en allt viktigare konkurrensfaktor. Behovet och trycket på ha att en flexibel och snabbt reagerande försörjningskedja ökar ständigt.

På många ställen är fortfarande en stor del silo-tänkande kvar där olika delar i kedjan både mellan företag, men även inom det egna företaget fortfarande till alltför stor del är isolerade och tar beslut oberoende av varandra.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Digitalisering av Supply Chain