Månadens Observation: Digitalisering av Supply Chain

I dagens snabba affärsklimat så blir Digitalisering av Supply Chain en allt viktigare konkurrensfaktor. Behovet och trycket på ha att en flexibel och snabbt reagerande försörjningskedja ökar ständigt.

På många ställen är fortfarande en stor del silo-tänkande kvar där olika delar i kedjan både mellan företag, men även inom det egna företaget fortfarande till alltför stor del är isolerade och tar beslut oberoende av varandra.

 

 

 

Genom digitaliseringen av försörjningskedjan fås även större möjligheter till att dra slutsatser utifrån data och få en överblick av hela kedjan. Viktigt är då att använda sig av KPIer, som kan beskriva de krafter som styr den egna verksamheten, konkurrens, ledtider, precision, e-enablement. Det används i många branscher för att företag och organisation ska kunna fatta bättre affärsbeslut. Dessa KPIer kan med fördel fås genom användandet av ett process referensverk. Exempel på företag som gjort eller genomför resan är Zara, Dell, Ikea och ABB.

Olika branscher har oftast sina egna referensverk för processer. Med dessa verktyg kan man jämföra sin egen arbetsprocess med andra ledande företag inom samma bransch eller best practice. Man kan med fördel även använda dessa för att hitta trånga sektorer eller bygga upp sin egen process från grunden. Ett vanligt referensverktyg inom Supply Chain är SCOR modellen, som är en branschgodkänd referens modell, som bygger på tre huvudprinciper: processmodellering / Re-engineering, mätprestanda och best practice. Inom modellen finns olika processmodelleringsblock, bland annat: planering, inköp, tillverkning.

 

Månadens Citat:

“The line between disorder and order lies in logistics…” — Sun Tzu

Mer från vår nyheter

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…

Nyrekrytering: Johan Estelius

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Johan Estelius. Som en senior konsult…

Nyrekrytering: Tarik Zahirovic

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vår senaste teammedlem, Tarik. Han är en senior konsult med gedigen verksamhetskunskap…