Månadens observation: Digital kundlojalitet?

Edelmans stora trustbarometer för 2017 påvisar att det finns en utbredd förtroendekris runt om i världen inom områden som företagande, myndighet, politik och media där alla mätetal för första gången sedan mätningen startade 2012 sjunker.

Månadens observation: Digital kundlojalitet? Read More »