Månadens Observation: DTC – är mellanledens tid förbi?

DTC trenden (Direct-to-Consumer) växer sig allt starkare, vi ser exempel på fler varumärken som går förbi distributör och återförsäljarledet för att sälja direkt till

Månadens Observation: DTC – är mellanledens tid förbi? Read More »