Månadens Observation: DTC – är mellanledens tid förbi?

Table of Contents

DTC trenden (Direct-to-Consumer) växer sig allt starkare, vi ser exempel på fler varumärken som går förbi distributör och återförsäljarledet för att sälja direkt till kund och ofta vid sidan om sin traditionella försäljningskanal. Företag som Tesla, Nike och Dell har nått framgångar, kläd- och skobranschen var tidigt ute men vi ser även andra branscher som nu tar sina första steg inom detta område.

Inte så förvånande med tanke på den digitalisering som sköljt över oss de senaste åren. Företagen vill komma närmare sina kunder och öka sina marginaler och kunderna ser fördelar att köpa online med ökad tillgänglighet, ett globalt utbud och ofta till ett mer attraktivt pris. Dagens yngre konsumenter fäster inte lika stor vikt vid fysiska butiker eller behovet av att ”klämma&känna” utan ser mer till fördelarna av att handla online.

I fordonsbranschen ser vi flera aktörer som valt att inte ens har ett fysiskt återförsäljarnät/butiker utan där kunden bara beställa bilen online och att köpa en bil skiljer sig inte från att köpa andra saker på internet. Tesla har varit igång ett tag men även mer lokala aktörer som Lync & Co och Volvo Cars. Den senare har lanserat sitt nya koncept ”Care by Volvo” där man även utvecklat ett koncept med tjänster och går från en traditionell syn på ägande till nyttjande.

Enligt Gartners ”Best Practices for Direct-to-Consumer Stategies”, så finns det ett antal utmaningar om man väljer att gå direkt mot konsument; konflikten med befintlig strategi, avsaknaden av egen retail erfarenhet och en osäkerhet kring hur det kommer att påverka företagets relationer med dess samarbetspartners. Vägen mot en DTC strategi präglas också av om du är ett etablerat företag eller en start-up.

En av möjliggörarna för en DTC strategi är att ha en teknik som stödjer ett nytt sätt att agera. Blockkedjetekniken ger en teknisk plattform för DTC, där smarta kontrakt möjliggör transaktioner på en marknadsplats baserat på en direkt och säker handel. Kryptering och processer hanterar både egen data, transaktionshistorik och delad data mellan företag och kund utan att drabbas av mellanhänders avgifter.

Ska bli intressant att följa utvecklingen och se vilka branscher som lämpar sig bättre eller sämre för ett DTC-tänk men oavsett bransch så kommer det framöver troligen ställas högre krav på mellanledens värdeskapande både för företag och kund.

Månadens Citat:

“Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there”

— Will Rogers

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages