april 2018

ENTEA nyrekrytering: Andreas Lindström

ENTEA förstärker sin T-profil med en medarbetare som kombinerar verksamhetskunskap och projektledning kopplat mot SAP. Med en business management utbildning i bakgrunden har Andreas Lindström tidigare jobbat med större förändringsprojekt och SAP

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages