Månadens Observation: Block kedjan bära eller brista?

Block kedjans framtid

Idag ser man början till block kedjor inom många branscher då tillämpningarna återfinns i processer som transaktionsflöden eller relationsflöden. Det är i stort sett alla verksamheter där man byter värdedokument med varandra, både i privat och offentlig sektor.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Block kedjan bära eller brista?