ENTEA nyrekrytering: Andreas Lindström

ENTEA förstärker sin T-profil med en medarbetare som kombinerar verksamhetskunskap och projektledning kopplat mot SAP. Med en business management utbildning i bakgrunden har Andreas Lindström tidigare jobbat med större förändringsprojekt…

Continue Reading ENTEA nyrekrytering: Andreas Lindström

Månadens Observation: Block kedjan bära eller brista?

Block kedjans framtid

Idag ser man början till block kedjor inom många branscher då tillämpningarna återfinns i processer som transaktionsflöden eller relationsflöden. Det är i stort sett alla verksamheter där man byter värdedokument med varandra, både i privat och offentlig sektor.

(more…)

Continue Reading Månadens Observation: Block kedjan bära eller brista?