Månadens Observation #53: Lågkonjunktur skapar innovation

Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta något EU-land uppmätt under 2000-talet. De offentliga finanserna är goda. Sverige har en låg statsskuld jämfört med många andra EU-länder.

Månadens Observation #53: Lågkonjunktur skapar innovation Read More »