Månadens Observation #53: Lågkonjunktur skapar innovation

Table of Contents

Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta något EU-land uppmätt under 2000-talet. De offentliga finanserna är goda. Sverige har en låg statsskuld jämfört med många andra EU-länder. I internationella mätningar placerar sig Sverige i den absoluta toppen när det gäller levnadsstandard. Svensk ekonomi ser med andra ord ut att må mycket bra just nu.

Troligen är det dock sannolikt att vi  nu passerat toppen av högkonjunkturen. Med tanke på de internationella läget med handelskrig, Brexit och nya ekonomiska problem i Italien ser vi vissa tecken på att en internationell lågkonjunktur kan vara på ingång. Det är inte längre arbetsbrist utan mer av en kompetensbrist. Innebär detta att vi snart kommer till ett abrupt stop i Svenskt näringsliv och IT-utveckling på Svenska företag?  Svaret är förmodligen nej!

Går vi tillbaka och tittar på statistiken för den förra lågkonjunkturen så blev en sviktande marknad en bra investeringsmöjlighet för större bolag med ett bra kassaflöde. De gjorde att bland annat företag som SAP och Dell passade på att göra stora investeringar och utveckla sina produkter och tjänster. Vilket också gör att företagen som köper deras produkter påverkas positivt och på så vis bidrar till en snabbare återhämtning av ekonomin. 

Andra områden som får högt fokus och bidrar positivt i en lågkonjunktur är innovation. I samband med att budgeten blir mindre så krävs de att vi anstränger oss desto mer för att kunna anpassa sig till den nya marknaden som uppstår. I förra lågkonjunkturen så fick metodiker som Agile och Lean ett stort uppsving där man fokuserar mycket på ”best practice” och smarta förbättringar genom hela företaget.

Under 2009 så gjordes många stora och viktiga satsningar på Cloud lösningar. Ett specifikt exempel var Ciscos investering och utveckling av Tele Presence (Video konferenslösningar). Då många företag drog ner på kostnaderna gällande tjänsteresor så skapades större behov av bättre lösningar för telefonmöten. 

Om vi tittar framåt på vad som är på gång med SAP:s nya plattform S/4HANA och att alla kunder ska ha bytt ut sitt nuvarande version mot den nya plattformen innan 2025. Mycket tyder på att de Svenska företagen som har SAP kommer behöva satsa inom IT även kommande år för att vara redo med sina implementationer innan supporten tas bort. En del i detta är många av de nya funktioner som syftar till mer IoT (Internet of Things)och ERP system som pratar med varandra direkt. Vilket dels effektiviserar men också minskar behoven av manuellt arbete.

Det finns en hel del möjligheter i innovativa och banbrytande nya lösningar inom IT de kommande åren och ett ökat högt fokus på att resurserna både har en bred process- och projektförståelse och samtidigt en djup system och IT kompetens. Utmaningarna kommer dock att vara större vid denna lågkonjunktur jämfört med tidigare med tanke på att vi nu gått igenom en digitalisering som omvandlat våra processer till en högre effektivitet,  mer automatisering och där det finns färre enkla jobb.

Månadens Citat:

“I think if there’s a great depression there might be some hope.”

— Lawrence Ferlinghetti

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages