Månadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld

Våren har varit en mycket föränderlig period med flera byten på VD poster och större omorganisationer. Med mycket förändring i verksamheterna så krävs planering, strategier och struktur för att leda väg genom förändringen, dvs en bra Change Management strategi och process. 

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld