Månadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld

Våren har varit en mycket föränderlig period med flera byten på VD poster och större omorganisationer. Med mycket förändring i verksamheterna så krävs planering,

Månadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld Read More »