Månadens observation #61: Ökad andel verksamhetsdrivet IT kräver förbättrad beställarkompetens.

Verksamhetsfinansierad IT fortsätter växa snabbare än traditionell IT budget, enligt bland annat Radar Executive Summary för augusti 2019.

Månadens observation #61: Ökad andel verksamhetsdrivet IT kräver förbättrad beställarkompetens. Read More »