Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT

Vad innebär kognitiv IT? Begreppet används av b.la IBM, när det handlar om maskininlärning. Andra benämningar kan vara neurala närverk, djuplärande eller maskinintelligens. Kognitiv IT kan kortfattat beskrivas som användandet…

Continue Reading Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT