Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT

Vad innebär kognitiv IT? Begreppet används av b.la IBM, när det handlar om maskininlärning. Andra benämningar kan vara neurala närverk, djuplärande eller maskinintelligens.

Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT Read More »