Månadens observation #64: Data är nyckeln till bättre inköp

2020 ser ut att bli ett år av ökad integration mellan inköpsorganisation och leverantörsled. Leverantörens kompetens blir allt viktigare för att hitta synergier i företagens hela försörjningskedja,

Månadens observation #64: Data är nyckeln till bättre inköp Read More »