Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

AI (artificiell intelligens) blir en allt vanligare företeelse i vår vardag både privat och i yrkeslivet. Enligt en artikel i Forrester Research så estimerar man att AI kommer att kunna ta över upp till 16% av jobben i USA.

Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid Read More »