Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

Table of Contents

Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

AI (artificiell intelligens) blir en allt vanligare företeelse i vår vardag både privat och i yrkeslivet. Enligt en artikel i Forrester Research så estimerar man att AI kommer att kunna ta över upp till 16% av jobben i USA. Google tror att robotar kommer att ha samma intelligensnivå som människan 2029 och Gartner estimerar i sin tur att 33% av alla yrken kommer att utföras av robotar 2025. Hot eller möjlighet? svaret beror på vem du frågar.

Maskininlärning är verktyget för att lära upp ett AI för att bygga en modell som jobbar med kontinuerliga förbättringar och support.  En robot behöver exponeras för tusentals transaktioner och bilder, det tar initialt en del tid men när väl modellen är satt så kan man beräkna och analysera mycket snabbare än vad som är möjligt för en människa.

När det gäller bokföring och finans är detta ett växande område för AI och AI baserade applikationer. Manuell bokföring och fakturering kanske snart är ett minne blott. Personer inom bokföring lägger idag mycket tid på transaktionsbaserad data, beräkningar, rapportering och analyser. Med stöd av ett AI verktyg kan tid istället läggas på mer värdeskapande aktiviteter genom förenklade beslut och affärsprocesser, så som att automatisera kund- och leverantörsreskontraprocesser genom fortlöpande förbättring baserad på AI, lagerhantering med behovsstyrd automatisering, fatta korrekta och snabba beslut i realtid. Ett automatiserat och förenklat koncernbokslut ger en bra bild av verksamheten, rapporteringskrav och prognoser.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages