Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

Månadens observation #67: AI och bokföring har en gemensam framtid

AI (artificiell intelligens) blir en allt vanligare företeelse i vår vardag både privat och i yrkeslivet. Enligt en artikel i Forrester Research så estimerar man att AI kommer att kunna ta över upp till 16% av jobben i USA. Google tror att robotar kommer att ha samma intelligensnivå som människan 2029 och Gartner estimerar i sin tur att 33% av alla yrken kommer att utföras av robotar 2025. Hot eller möjlighet? svaret beror på vem du frågar.

Maskininlärning är verktyget för att lära upp ett AI för att bygga en modell som jobbar med kontinuerliga förbättringar och support.  En robot behöver exponeras för tusentals transaktioner och bilder, det tar initialt en del tid men när väl modellen är satt så kan man beräkna och analysera mycket snabbare än vad som är möjligt för en människa.

När det gäller bokföring och finans är detta ett växande område för AI och AI baserade applikationer. Manuell bokföring och fakturering kanske snart är ett minne blott. Personer inom bokföring lägger idag mycket tid på transaktionsbaserad data, beräkningar, rapportering och analyser. Med stöd av ett AI verktyg kan tid istället läggas på mer värdeskapande aktiviteter genom förenklade beslut och affärsprocesser, så som att automatisera kund- och leverantörsreskontraprocesser genom fortlöpande förbättring baserad på AI, lagerhantering med behovsstyrd automatisering, fatta korrekta och snabba beslut i realtid. Ett automatiserat och förenklat koncernbokslut ger en bra bild av verksamheten, rapporteringskrav och prognoser.

I affärssystemvärlden finns det stöd för ett nytt sätt att arbeta, i exempelvis SAP S/4HANA Cloud introducerar SAP över 100 funktioner för AI och robotisering (RPA) som inkluderar planering, analysering och verkställande. 

Det finns även en baksida av myntet, risken med att den nya tekniken AI kommer att användas för bedrägerier och manipulation och det ställer även större krav på kontrollsystem för att vi människor ska kunna ha kvar kontrollen.

Ofta handlar digitalisering hos företag om olika systemstöd, men behovet kan vara större än så. Vid sidan om system så bör man anamma ett tvärfunktionellt tänkande utifrån både verksamhet och IT då det bidrar till den digitala förändringen och blir värdeskapande. 

Citat: 

’’Man kan se på mörkret och accepterar läget ”det är mörkt nu”. Men valet finns även att göra något åt det. I detta fall att tillföra ljus.’’ – Johan Hummelgård

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…