Månadens observation #68: Förändrade arbetssätt och utmaningar i spåren av Covid-19

Coronapandemin har varit en katalysator för digitaliseringen hos många företag och drivit på utrullningen av förändrade arbetssätt och verktyg.  Tjänster som Teams och Zoom har sett användningen öka lavinartat.

Månadens observation #68: Förändrade arbetssätt och utmaningar i spåren av Covid-19 Read More »