27 november 2020

Månadens observation -#72 – IT avdelningen behöver fungera som en manet

Det nya arbetssätt som blivit ett resultat av pandemin med stor del arbete hemifrån, digitala möten m.m. har skapat många både utmaningar och möjligheter. Vissa delar av arbetet underlättas när de anställda får arbeta mer ostört från sina hemmakontor, medan andra delar blir svårare när de anställda inte på samma sätt kan träffas live för

Månadens observation -#72 – IT avdelningen behöver fungera som en manet Read More »

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages