Månadens observation #74 – Data som en tillgång

Data is the new gold?
Data is the new oil?
Dessa uttryck hörs ofta i dagens diskussioner kring Digital Economy.

Månadens observation #74 – Data som en tillgång Read More »