Månadens observation #76 – Global transportkris?

Hanteringen av globala transporter (containerfrakt) har under pandemin ställts inför stora utmaningar som brist på containers, förseningar,

Månadens observation #76 – Global transportkris? Read More »