Månadens Observation: Att byta affärssystem

Table of Contents

Många företag har idag haft sitt affärssystem under en längre tid, trenden är också att våra system får en ökad livslängd. Orsaker som konjunktur, investeringskraft, komplexitet och att systemen går att bygga ut spelar in. Förr eller senare behöver man dock byta sitt system och det finns en del att tänka på.

  • Valet av system påverkar idag fler användare än tidigare
  • Alla kräver en högre nyttjande grad av funktionalitet
  • Alla ställer större krav på funktionalitet och tillgång, on-demand
  • Utgå inte ifrån att affärssystemet är lika med standard
  • Viktigt att kunna påvisa konsekvenserna av ett byte, ROI och POC är modeller som används
  • Krav på andra tanke- och angreppssätt än tidigare, tänka Agilt kontra Vattenfall
  • Balansen mellan verksamhet och IT avdelning har förskjutits till förmån för verksamheten och ibland har IT även lagts ut.

Månadens citat:
”We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
Källa Albert Einstein

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages