Helena Engström, Head of IT/CIO på OptiGroup

Table of Contents

OptiGroup förvärvar och utvecklar företag som specialiserar sig på att tillhandahålla tillförlitliga och hållbara leveranslösningar till B2B-kunder. Bolaget omsätter ungefär 15 miljarder SEK per år och sysselsätter omkring 2300 anställda.

Hur upplever du samarbetet med ENTEA? 

Det finns ett stort engagemang från ENTEAs sida. Samarbetet i sig är ganska brett. Det är allt från upphandling, att hitta ett uppdrag och ha kontakten med Martin Karlsson (VD på ENTEA), till att få in rätt konsulter och samarbeta med dem. Men det första jag tänker på är att det finns ett stort engagemang.

”ENTEA tar sina kunder på allvar, de engagerar sig i sin kund, är intresserade och rädda om sin kund. Detta stämmer väl överens med alla konsulter vi pratar med, hela vägen från Martins förhandling tills att vi kommer i kontakt med de olika konsulterna som kommer in från ENTEA. Det är bra och hög kvalitet på konsulterna.”

Vad uppskattar du mest med samarbetet med ENTEA? 

Det jag uppskattar mest är enkelheten. Vi har alltid en enkel, snabb och bra dialog med Martin. Oavsett om jag kontaktar Martin angående en förändring, ett behov eller ett problem, så är han alltid väldigt snabb på att svara och agera. Han är oerhört serviceinriktad och samma sak gäller konsulterna – de är alltid dedikerade.

”Det är väldigt enkelt att samarbeta med människorna på ENTEA. De arbetar nära kunden, vilket känns och märks.”

För vilken typ av kompetens vänder ni er till ENTEA?

Den kompetens vi har efterfrågat har varit med mycket fokus på att kunna förstå verksamhet i kombination med systemkunskap. Att kunna kliva in, förstå våra problem, behov och utmaningar, och kunna översätta det till en strategisk plan inom respektive område. Det har även varit projektledare och teknikinriktade resurser med strategisk ådra. ENTEA har också ett väldigt stort och brett underkonsultnätverk som täcker många områden inom IT.

På vilket sätt har ENTEA hjälpt er i utvecklingen av er verksamhet?

På flera olika sätt. Vi startade en ny IT-avdelning för OptiGroup och då arbetade vi tillsammans med ENTEA. Det var en senior underkonsult som kom in, och tillsammans med Martin Karlsson och Per Tjernberg skapade vi en strategi för det nya Group IT. Det var allt ifrån ett strategiskt perspektiv där vi faktiskt pratade om hur det ska fungera med de andra bolagen, vad ledningens perception var, vilket ansvar bör ligga var och hur organisationen ska se ut. När strategin var satt behövde vi bemanna med olika typer av experter och där kom ENTEA in i bilden igen. Det som ENTEA är starka på, det är kopplingen mellan business och IT, tycker jag. Där har man en bra och tung bemanning. Vi fick in konsulter som kunde prata med ledningen om den strategiska vägen framåt, utifrån vilka system som skulle kunna vara till stöd, hur processerna behöver se ut när man jobbar utifrån ett grupp-perspektiv kopplat med lokala bolag, och vilka integrationer som är viktiga. Sedan hade vi den andra sidan när vi pratade mycket om ”customer facing”, dvs de system och lösningar som möter våra kunder. Då arbetade vi också med en av ENTEAs konsulter som hjälpte till att omsätta och förverkliga strategin vi hade satt. Vi hade några olika typer av experter från olika områden för att knyta ihop säcken.

”Det finns många lager av kompetenta personer inom ENTEA, men jag skulle säga att det starkaste är just kopplingen mellan verksamhet och IT.”

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsprojekt enligt dig?

Det finns många nycklar för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt, men det jag tror är det allra viktigaste är dels en extrem tydlighet där alla, framför allt de som ska driva utvecklingen, kan kommunicera till resten av verksamheten och vad det faktiskt är som kommer att ske. Sedan är det också respekt för människors vilja eller icke-vilja att förändras. Det ska man inte underskatta. Man ska ha ”örat mot rälsen” och känna av var verksamheten befinner sig. Utvecklingsprojekt handlar alltid om förändring, och förändringsledning handlar om kommunikation.

Hur speglas detta i kompetensen ni har fått genom ENTEA?

Det speglas mycket väl, men det beror alltid på individen. När man tar in en konsult går denna in och tar en specifik roll. Sedan ska den rollen definieras och det är inte alltid lätt. Det med kommunikation kan vara svårt när man kommer in utifrån – hur ska de veta vem de ska kommunicera med och hur ska de känna av om något är rätt eller fel? Det tar ofta lite tid att komma in i det, och det gäller alla roller där man kommer in utifrån på ett stort uppdrag. ENTEAs konsulter visar omgående ett stort engagemang och är lyhörda för utmaningarna kring kommunikation baserat på erfarenhet.

Hur ser du på ENTEAs T-profil? Är det något som du upplever gynnar samarbetet?

Det tycker jag! Det är precis den kombinationen som man många gånger eftersöker. Man behöver ha människor som har förmågan att kommunicera högt och lågt i en organisation. En dag ska man kunna prata med VD:n och en annan dag ska man kunna gå ner på lagret och prata med de anställda där om olika problem och kunna förstå deras situation i verksamheten. Ofta känner man direkt om personen man pratar med har en riktig förståelse för situationen eller inte.

”ENTEA har ett brett spektrum av konsulter som besitter denna balanserade kunskap, och ledningen känner sina konsulter väl och vilka kompetenser de besitter.”

Förutom en spetskompetens har de flesta av ENTEAs konsulter även en verksamhetsförståelse som ger företaget den bästa lösningen. Jag tror att det är ett vinnande koncept, och det är det som T-profilen beskriver och går ut på.

Vad får du som kund ut av samarbetet med ENTEA?

Vi får bra input, tankar och idéer. Vi blir utmanade i våra arbetssätt och får nya synvinklar och perspektiv. Vi har fått bra rådgivning, senioritet och hjälp med strategi, men också bra leveranser och hjälp med kommunikation när det gäller verksamhet och system.

Finns det fördelar att anlita ENTEA för att hitta extern kompetens?

Ja, det tycker jag. ENTEA är väldigt familjära. Det är ett mindre bolag men med ett stort nätverk, och de har Martin i spetsen som är väldigt intresserad, engagerad och mån om både sina kunder och sina konsulter. Skulle jag höra av mig med ett akut behov, så skulle Martin ta den bollen direkt och leta upp en person. Det finns ett stort intresse att hålla kontakten med sina kunder, och det är väldigt värdefullt. Det gör att vi som kund kommer tillbaka till ENTEA när vi har behov av extern kompetens.

”Vi har en bra och personlig dialog, får kunniga och seniora konsulter och samarbetar med engagerade personer som verkligen ser till våra behov.”

– Helena Engström, Head of IT på OptiGroup

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages