Underkonsult ENTEA: Anders Frånberg

Table of Contents

Anders Frånberg har varit underkonsult till oss på ENTEA vid flera tillfällen och arbetar mest med uppdrag inom integration kring SAP.

Hur är det att vara underkonsult?

Den största fördelen med att vara egen konsult, eller underkonsult, är att man har stora friheter och kan bestämma mycket själv. Både med vilka uppdrag man vill ta och vilka man vill jobba med. En anställd har ofta inte samma friheter gällande uppdrag, utan då får man ta det uppdraget som finns tillgängligt. Men det finns också nackdelar, och där är den största nackdelen nog den sociala aspekten. Det jag kan sakna är sociala möten och sammankomster där man bildar en naturlig gemenskap. Men det beror också på hur man är som person.

Hur upplever du samarbetet med ENTEA?

Mycket bra! Vi har en väldigt öppen och transparent dialog. Martin Karlsson, VD för ENTEA, och jag har regelbundna samtal och avstämningar, och skulle jag behöva hjälp eller behovet av support dyka upp, så vet jag att den möjligheten finns och att ENTEA ställer upp.

Vad uppskattar du mest med att arbeta med ENTEA? 

Det fungerar bra med avstämningar och feedback kommuniceras kontinuerligt. Jag får i regel även bättre ersättning genom ENTEA än vad jag får genom andra (mer nischade) aktörer. Jag uppskattar samarbetet och den öppna dialogen vi har.

”I jämförelse med andra aktörer är ENTEA väldigt personliga och det finns en större transparens. Det har nog mycket med det att göra att ENTEA är ett något mindre företag och inte bara arbetar mot underkonsultmarknaden. Det känns mer äkta.”

Finns det några fördelar med att gå igenom ENTEA i uppdragen?

Den största fördelen är att jag ofta får bättre avtal genom ENTEA. En annan fördel är att jag har tillgång till de konsulter som finns inom ENTEA också. Om jag behöver bolla något, så finns alltid möjligheten att ta del av den expertis som finns inom ENTEA. 

Vad ger ENTEA tillbaka?

Närvaro och omtanke.

”ENTEA är väldigt måna om att jag är nöjd och att jag trivs med mitt uppdrag. Detta är väldigt unikt och inget man tar för givet som underkonsult.”

Där sticker ENTEA verkligen ut skulle jag säga.

– Anders Frånberg, underkonsult

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages