ENTEA nyrekrytering: Marie-Louise Dahlström

Table of Contents

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en medarbetare som kombinerar verksamhetskunskap och SAP expertis. Marie-Louise Dahlström är en senior konsult med lång erfarenhet av SAP. Från början en civilekonom som varvat arbete som controller/CFO med arbete som konsult. Med erfarenhet av arbete inom kemisk, livsmedels- och medicinsk industri har hon deltagit i ett stort antal implementeringar och projekt i dessa branscher. Marie-Louise kommer närmast från Semper AB där hon arbetat som produktionscontroller och drivit att antal SAP BI projekt som projektledare.

Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages