ENTEA nyrekrytering: Mikael Olsson

Table of Contents

ENTEA bygger vidare på T-profilen med fler konsulter som har verksamhetskunskap och SAP erfarenhet.

Mikael är en kompetent, målinriktad projektledare inom logistik och inköp, med erfarenheter från process ledning, analys, förändringsarbete, verksamhetsförbättringar och globala SAP integreringar/implementeringar. Som black belt inom 6-sigma har Mikael ett starkt fokus på kvalitet, helhetssyn och fakta som grund för beslut.

Mikael kommer närmast från petrokemi industrin, där han arbetat sex år som global Process expert inom inköp, tidigare erfarenheter från finns också från 15 år inom Volvo Group och Volvo Cars i olika funktioner.

Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages