ENTEA tar ytterligare en ny affär

Table of Contents

ENTEA AB skriver kontrakt med en medelstor svensk koncern för en implementering av ERP systemet SAP. VD Martin Karlsson kommenterar: “Ytterst positivt för ENTEAS utveckling och jag är mycket nöjd över att ytterligare en kund ger ENTEA förtroendet att  leverera deras SAP projekt.”

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages