Fredrik Alenrot, Head of Corporate Products på Aurobay

Table of Contents

Med ett arv från både Volvo Cars och Geely utvecklar och producerar Aurobay drivelinelösningar för en global marknad.

Hur upplever du samarbetet med ENTEA?

Det funkar absolut jättebra! Vi har ett antal konsulter inne från ENTEA som hjälper oss inom nyckelområden. ENTEA är också på min shortlist när vi behöver få in ny kompetens. Jag vet att ENTEA har ett bra nätverk med både egna konsulter och extern kompetens. Det är ett kompetent företag som dessutom är lokalt, vilket gör det lite enklare.

”ENTEA är ett bra företag som är enkelt att jobba med och VD:n Martin Karlsson är alltid engagerad och tillmötesgående.

På vilket sätt har ENTEA hjälpt er i utvecklingen av er verksamhet?

Vi har som sagt ett par konsulter inne som sitter på ledande positioner. På det största projektet som vi driver just nu sitter en av ENTEAs konsulter som projektledare. Det är en nyckelkompetens som vi inte kan vara utan. Projektledaren har dels en historik från vårt företag och vet vad som krävs. Han är anpassningsbar och försöker anpassa projektet till våra processer. Vi har även en annan av ENTEAs konsulter som sitter på en nyckelposition, som hjälper med datamigrering. Det funkar jättebra!

Vad är nyckeln för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt enligt dig?

Dels måste man ha kompetenta och duktiga människor som jobbar gentemot ett gemensamt mål som man vill ta sig mot, det är viktigt. Det är också viktigt att ha möjligheten att driva det mot ett gemensamt mål, utan politik som ligger i vägen, och att ha ett tydligt slutmål. Man måste vara medveten om vad projektet innebär och säkerställa de resurser som krävs för att kunna landa ett projekt, annars riskerar man att projekt behöver avslutas i förtid och hamnar i ett mellanläge som snarare är sämre än tidigare. I det projektet som vi driver nu har vi chansen att göra klart projekten, och till sommaren kommer vi att bli färdiga, även om förändring är ett pågående stadie.

Jag är också nöjd över hur vi har lagt upp det pågående projektet, att det är vi på Aurobay som äger det. Vi har duktiga människor och har tagit hjälp av många duktiga externa personer som driver projektet men de rapporterar till vår interna linje. Det tycker jag är en viktig del, att inte lämna ut så stora projekt. Vi har levererat väldigt mycket på väldigt kort tid, med bra kvalitet och det är ett bra tecken på att det har fungerat. 

Hur ser du på ENTEAs T-profil, där teknisk specialistkunskap möter verksamhetsbredd?

De personer som vi brukar efterfråga till ledande roller hos oss, både som anställda och som konsulter, de behöver ha just den kombinationen av teknisk kompetens och den bredare verksamhetsförståelsen. Det är kritiskt. Det räcker inte att bara ha det ena, det måste vara en kombination av att förstå verksamhet och att faktiskt kunna omsätta det i teknik. Jag vet att ENTEA driver detta, vilket jag tycker är jättebra och är en kvalitetsstämpel på deras konsulter. Det ligger helt i linje med vad vi ser att vi behöver.

Vad får du som kund ut av samarbetet med ENTEA?

Vi får helt klart kompetenta människor och det är enkelt att arbeta med dem. Martin är exemplarisk i att försöka möta våra önskemål och hitta rätt personer, även om det gäller att se utanför det interna nätverket.

”Det är enkelt, och det är väldigt viktigt för mig. ENTEA har en förståelse för vad vi gör och för vad vi behöver.”

Vissa konsultbolagschefer ringer och vill förmedla konsulter som letar efter uppdrag, varemot ENTEA är mer behjälplig och vill se till våra faktiska behov. ”Hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi hjälpa er att dra det framåt?” De försöker förstå våra behov snarare än att försöka sälja in konsulter som är utan uppdrag. Det är något som jag uppskattar.

”För mig är det en stor skillnad mellan en leverantör och en partner, och enligt mig agerar ENTEA som en partner. De bryr sig och förstår hur vi tänker.”

– Fredrik Alenrot, Head of Corporate Production på Aurobay

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages