Månadens Observation: IT trender 2017

Table of Contents

Hur ser framtiden ut och vilka trender spår man att vi kommer att se under detta år?

De senaste åren har varit minst sagt omvälvande där konkurrensen från digitala start-ups varit stenhård. Traditionella företag haft det tuff och att vartannat etablerat bolag inte vet om det kommer att finnas om tre till fem år som en följd av disruptiva aktörer och en förändrad marknad.

När Dell EMC gjorde en global undersökning i slutet av förra året sa 66 procent att konkurrensen från digitala start-ups varit så tuff att de borde investerat mer i digitalt ledarskap och sin IT infrastruktur. Nedan listas sex trender, enligt IT kanalen, för 2017 som kommer att förändra sättet vi gör affärer på i hela verksamheten.

  • Kreatörerna drar först nytta av ny teknik med sin expertis (den breda massan i steg två)
  • Flera världar (VR och AR i produktutveckling suddar ut gränsen mellan fysisk och virtuell värld)
  • 5K (nå 5K upplösning som industristandard, att få en bättre upplösning än i den verkliga världen)
  • IoT chef (leder för att överbrygga mellan IT och verksamheten och in i 4.e industriella revolutionen)
  • Förebyggande analys (maskininlärning och självläkande teknik)
  • Maskininlärning (låta maskiner ta hand om och analysera stora mängder data på nya sätt)

Tar vi oss tid att utvärdera betydelsen av dessa trender? Vad betyder detta för oss? Skall vi allokera om våra resurser för att dra nytta av trenderna eller undvika att drabbas? Hur mycket skall vi satsa? Skall vi jobba som förra året och hoppas att detta blåser över?

Månadens citat:
”Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do” – Steve Jobs

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages