AAC Capital Parnters: Kristofer Runnquist

Table of Contents

Kristofer Runnquist

”We have collaborated with ENTEA for several years now and it works very, very well. They are easy to work with and always deliver high quality.”

”De har bra integritet och säger nej om det är någonting de inte tror på, även om det skulle gynna dem kortsiktigt.”

Det finns en inbyggd vilja att skapa värde i och med att ENTEA själv är en entreprenörsdriven organisation. Det går bra att ha en dialog när som helst, hur som helst, om vad som helst. Och har man en lång dialog finns samtalet alltid där. Det blir en bra och fruktsam dialog som är konstruktiv när det gäller att hitta värdeskapande aktiviteter.

Vad är det ENTEA gör för er?

Det handlar oftast om processförbättringar inom huvudprocesser i bolag. Det har varit både inköp och strategi, väldigt handfast strategi, och även prissättning, rörelsekapital, kassaflöde och produktion. 

Vi är väldigt fokuserade på konkreta, värdeskapande projekt som i någon mån är en del av en utbildning och utveckling i företaget. 

”Vi vill inte ha PowerPoints eller strategier som ska läggas på hyllan, utan vi vill ha kunskap, processer och rutiner som blir invävda i bolagen. Det är det vi gör tillsammans med ENTEA.”

Vad är nyckeln för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt enligt dig? 

Tydliga KPI:er som förbättras som indirekt eller direkt är kopplade till resultatet. Det handlar nästan alltid om att på lång eller kort sikt förbättra resultatet, kassaflödet, tillväxt och skalbarhet.

-Kristofer Runnquist, AAC Capital Partners

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages