Månadens Observation #49: Return Supply Chain, ett onödigt ont eller en affärsmöjlighet?

Table of Contents

Det är i dagens globala värld en stor utmaning att optimera sin supply chain. Processen att få  till en effektiv return supply chain är ofta en komplex och svår utmaning eftersom detta inte sällan kommer i andra, tredje eller ännu längre ner i prioriteringsordningen. Många missar är att här finns pengar att tjäna, kundrelationer att förbättra och en inbyggd möjlighet till förbättringsarbete i supply organisationen.

Enligt D. Blanchard, “Supply Chains Also Work in Reverse,” IndustryWeek, May 1, 2007 kostar returer tillverknings- och retail industrin i USA ca 100 miljarder dollar per år med ett snit på 3,8% i profit förlust per bolag.

Returns management är den process inom suppy chain som hanterar retur logistiken. Med en effektiv process så kan företaget inte bara snabbt och effektivt hantera returer av sina produkter men också minska dem. Utöver detta kan man ta kontroll över återanvändbara delar vilket i förlängningen ökar lönsamheten.

Tre nycklar för en framgångsrik retur supply chain:

  1. Hastighet – Det är viktigt att de finns en tydlig besluts och hanteringsprocess för returenheter. Ju längre tid det tar att omvandla dem från en retur till “återförsäljningsbar”-produkt desto större kostnad innebär enheten för företaget.
  2. Synlighet – Ofta hamnar returprocesser lite i skymundan vilket gör att verksamheten tappar focus på dem. Med en ökad visibilitet på returerna skapar man en förståelse för vikten av att hantera och agera på dem.
  3. Kvalitet/Kontroll – Med en hög kvalitet/kontroll på sin returhantering blir verksamheten bättre på att identifiera brister hos produkten och processen. Det är något som minskar risken till epedemiska fel och stora utbytesprogram samt ökade returer.

Affärssystem ger olika stöd för processen och SAP har exempelvis i sin eWM lösning  (Extended Warehouse Management) skapat en helt ny struktur som heter ARM (Advanced Return Management). Där man får en bättre möjlighet att kontrollera och visualisera sina returer. Detta gör att man som företag kan förenkla och systematisera det som tidigare ofta varit manuella ad-hoc lösningar för bland annat ärendehantering, warehousing, finansiell värdering, kund kompensation och kvalitetsbesiktning.

Förutom IT system så ställs det även krav på verksamhetssidan, vikten av en tydlig strategi och en genomtänkt process där hela supply chain organisationen ser och förstår nyttan.

Månadens Citat:

“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

— John F. Kennedy

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages