Månadens Observation #56: Nästa fas i IT-Strategin

Table of Contents

De nya möjligheter som ett nytt IT-landskap erbjuder i form av bland annat Robotic Process Automation (RPA), AI och augument analytics skapar helt nya förutsättningar. “Framtiden kommer att präglas av smarta enheter som levererar allt mer insiktsfulla digitala tjänster överallt”, säger David Cearley, Gartner Distinguished Vice President Analyst, på Gartner”.

Automation är en av dagens största trender inom IT. Under 2019 kommer vi se virtuella agenter och bottar inom alla branscher utföra tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifter. Verksamheter kommer att bli mer strömlinjeformade och effektiva. Omfattande investeringar förväntas stöpa om det vi känner till idag.

En annan del i de nya IT-landskapet är molnlösningar, en av de mest kända är till exempel SAP:s nya multi-cloud-grund. När företag migrerar till molnet och lämnar sina gamla IT-plattformar kommer efterfrågan att explodera på molntjänster. Gartner förutspår att innan 2020 kommer företag spendera mer än en triljon dollar för att skifta över till en molnlösning. I och med att allt fler företag går över till molnlösningar kommer behovet av molnplattformar för datalagring att öka. IT-leverantörer kommer därför behöva (investera) tillhandahålla fler online data center och annan relevant utrustning.

”IT-bolag kommer att behöva köra hårt för att kontinuerligt överträffa sina kunders förväntningar”, det skriver Verizon i samband med att de presenterar tekniska företagstrender som de menar mest troligt kommer påverka globala affärs- och myndighetskunder 2019. I den digitala världen går allt så mycket fortare och det gäller även kundens förväntningar, det kan gå över en natt och räcka med en uppdatering eller en lansering av en ny pryl. Kundens förväntan styr sedan med vilket värde du kan leverera.

Nyheter och förändringar är spännande men hur är det med säkerheten? Alla dessa förändringar kommer ställa högre krav på IT-säkerhet. Trend Micro har sammanställt en rapport med de viktigaste IT-säkerhetstrenderna för 2019. I denna konstaterar man att cyberhot kopplade till artificiell intelligens och maskininlärning väntas öka. Cyberhot kommer även att påverkas av ett fortsatt ökat användande av molntjänster och smarta enheter.

I en snabbt föränderlig värld så kommer det att krävas tydliga IT-strategier och vägledande direktiv inom företagen för att säkra en så bra kravställning på lösning som möjligt. En grundläggande förutsättning är att ”Wanted Position” är tydlig, kommunicerad och förstådd av hela organisationen. För att sen kunna brytas ner till konkreta och detaljerade aktiviteter där förbättring av nuvarande IT-lösning är en del men lika väl nytänkande utifrån affärsbehoven behöver prioriteras. Vid den här typen av arbete krävs både generell metodkompetens och helhetstänk som så väl detaljerad sakkunskap för att aktiviteterna inom olika verksamhetsområden ska göras i sekvens och peka mot de gemensamma slutmålet. Man behöver helt enkelt aktivera hela T-profilen  (IT och verksamhet) när man utformar och exekverar företagets IT-strategi.

Månadens Citat:

A vision without a strategy remains an illusion.

— Professor Lee Bolman Ph.D.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages