Månadens Observation #58: RPA – är din nästa kollega en robot?

Robotic Process Automation (RPA) med ursprung från automatiserings- och testverktyg används för att automatisera administrativa processer som är återkommande, regelbaserade och kan utföras utan mänsklig inblandning. Studier visar att mer än hälften av allt administrativt arbete bör kunna automatiseras. Systemet/Roboten lär sig av en användare och utför automationen genom att repetera samma uppgifter som en mänsklig arbetare fast i en virtuell arbetsstation. 

Det finns många användningsområden för RPA – ett exempel kan vara när en kund inte har tid eller resurser att bygga ett interface för sina inköpsordrar till leverantören. En robot kan då istället gå in och läsa av inköpsordrarna med jämna mellanrum och skapa upp säljordrar i leverantörens ERP system. Allt utan mänsklig inblandning. Systemleverantören SAP har investerat i RPA lösningar för sina kunder som använder sig av Machine Learning för att stödja processen.

Det som talar för ett införande är fördelar som skalbarhet, lägre kostnader och snabbhet. Några av de risker som kan uppstå är lägre innovationstakt, skapande av en mer komplex miljö och en underskattning av förändringsarbetet mellan människa-robot.

En studie av Harward Business Review visar att företag där man infört RPA inte som befarat medfört stora personaluppsägningar utan där har det istället varit ett skifte mot mer kvalificerat arbete och att kunna göra mer med samma antal anställda.  RPA kan även innebära stora förändringar för BPO (Business Process Outsourcing) industrin där mer kan utföras lokalt med RPA till en lägre kostnad än via dagens offshore.

Är RPA ett hot eller en möjlighet?  Ska man vara rädd för robotar eller utnyttja dem och spendera tiden på mer värdeadderande aktiviteter?

Månadens Citat:

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

— Bill Gates

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…