Månadens observation #65: Hur mycket data behöver lagras?

Framtidens IT-budget (procentuellt sätt) kommer med största sannolikhet bestå av en större del av lagringskostnader än idag. Numera finns möjligheten att efter behov skala upp och skala ner sitt behov av datorkapacitet och kringtjänster på mycket enklare sätt än vad som varit möjligt tidigare.  Vi står dock inför en förändring där framtidsprognosen är att behov av datalagring fortsatt kommer att växa men där det även blir mer komplext att skala upp och ner vilket kräver mer framförsikt.

Data- och lagringsprognoser fram t.o.m. 2025 

IDC Datasphere growth
 • Lagringsindustrin levererar 42 ZB kapacitet under de kommande sju åren. 
 • 90 ZB data kommer att skapas på IoT-enheter fram till 2025.
 • År 2025 lagras 49 procent av data i offentliga molnmiljöer.
 • Nästan 30 procent av de data som genereras kommer att konsumeras i realtid fram till 2025.

Hur skall man då förhålla sig till denna förändring av framtida lagringsbehov för data.

Några Frågeställningar som kan vara relevanta att ställa sig:

 • Hur stor mängd data har vi idag?
 • Vilken typ av data växer fortast i vårt företag?
 • Vilken data kräver säkerhet?
 • Är data som lagras strukturerad eller ostrukturerad? 
 • Hur mycket av den data som skapas behöver lagras?
 • Hur mycket data kommer vårt företag att ha lagrad de närmsta åren tex år 2025?
 • Hur lättåtkomlig måste den lagrade datan vara? ”Cold vs Hot Storage”
 • Vart kommer datan att lagras? Hos molntjänstleverantör? Lokalt?

 Hos extern DataWarehouse?

 • Och slutligen, vad blir kostnaden för denna lagring?

Det kommer att bli en utmaning för många företag att skapa en bra strategi för sin datainsamling och datalagring. Med IoT, data-mining, AI och andra trender/tekniker finns det nu ett större behov och fler möjligheter att använda insamlad data men då mängden kraftigt ökar så även svårigheten att hantera och analysera den. Det leder till en del komplexa frågeställningar. Verksamheten måste avgöra vilken data som ska lagras. IT får avgöra hur det ska lagras och till vilken kostnad. Alltså så krävs det samarbete mellan dessa områden, ett T-profils och holistiskt tankesätt.

Månadens Citat:

Om man kunde lagra 175 ZB på BluRay-skivor, så får man en stapel som räcker till månen 23 gånger om.  – ”David Reinsel, senior vice president IDC

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…