Månadens observation: Återvinning

Table of Contents


Hur återvinner man en IT lösning på bästa sätt?

Allt fler bolag försöker återvinna lösningar och kunskap. I SAP sammanhang märks detta genom att man skapar planer för globala utrullningar, templates, GAP-FIT analyser och blueprints i syfte att hitta besparingar i tid och pengar samt vinster i synergi och kvalitet m.m.


Fokus är ofta riktat mot IT och den tekniska delen av lösningen men hur hanteras verksamhetsfrågor och de mjukare delarna som människor?

Har vi rätt personer och med rätt kunskap, Hur säkerställer vi att de som var med sist kan vara med igen? Har vi en lärande organisation, vad gör vi själva och vad köper vi?

Månadens citat:
“No matter how good the team or how efficient the methodology, if we’re not solving the right problem, the project fails.”
Källa Woody Williams

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages