Månadens observation: Att lyckas med mobila lösningar

Table of Contents

Visste du att:

  • IT-projekt som spenderar mer tid ute i verkligheten/verksamheten ökar chansen att lyckas med mobila lösningar.
  • Störst nytta får företag som släpper in sina användare tidigt i IT-projekten och tillämpar en kombinerad  ”bottom-up” samt ”top-down” approach.
  • Ny trend; där man sätter behovet före tekniken i fokus och använder beprövade angreppssätt.

Månadens citat:
“The newest computer can merely compound, at speed, the oldest problem in the relations between human beings, and in the end the communicator will be confronted with the old problem, of what to say and how to say it”
Källa: Edward R. Murrow

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages