Månadens Observation: Automotive goes east

Table of Contents

Det sker en transformation i fordonsindustrin (där man kan se vissa likheter med mobiltelefontillverkarna på 90 talet). Produkter utvecklas till uppkopplade tjänster och skapar potential för nya affärsmodeller och med nya aktörer som inte tidigare varit verksamma inom segmentet (disruptive innovation). Det sker mycket experimenterande med och ibland utan en helt tydlig kundnytta.

Köparsidan förändras och förändringen går snabbt, vi blir både allt äldre och kör bil under en längre tid jämfört med tidigare. Man ser fler kvinnliga bilköpare och en högre ålder för förstagångsköparen. Kraven på tillbehör/tjänster ökar och dessa funktioner avgör alltmer valet av bilmärke (bilen blir den nya digitala arenan) med uppkoppling, underhållning och självkörande mm.

Volymer är en viktig fråga och vi ser att allt fler intresserar sig för den växande kinesiska marknaden, inte minst inom området fossiloberoende fordon, främst elbilssegmentet. Studier visar att SAP används allt oftare som systemval för nya fordonsfabriker i Kina, en klar majoritet väljer SAP.

IS-Automotive är SAPs industrilösning för bilindustrin. Men det har visat sig att många andra SAP kunder utanförbilindustrin använder funktionaliteten i IS-Automotive – 70% av de företag som använder IS-Automotive tillhör en annan bransch.

Det här har SAP tagit fasta på, och därför är IS-Automotive i SAP S/4HANA inte längre ett tillägg, utan funktionaliteteningår redan i standardprodukten (fr.o.m. SAP S/4HANA Enterprise Management 1511). På så vis kommer S/4HANA bli ett ännu mer attraktivt alternativ för nya fordonsfabriker, inte minst i Kina.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages