Månadens Observation: BIG DATA

Table of Contents

Fler och fler använder begreppet BIG DATA, vad betyder det egentligen och hur kan man omvandla det i affärsnytta?

Termen står för stora volymer av snabbrörlig och komplex data som kräver tekniker och teknologier för att insamla, hantera och tolka informationen. Helt plötsligt kan man använda information på ett sätt som inte var möjligt tidigare, att i realtid kunna agera/interagera med kunder eller skapa prognoser inte enbart på historiska värden.


SAP har verktyg för realtidshantering i sin BIG DATA plattform som kan skalas efter behov med komponenter som HANA och Analytics.

Att tänka på:

  • Vilket affärsvärde vill du uppnå? Är det en effektivare verksamhet, nöjdare kunder eller kanske hitta nya kunder?
  • Det är en god idé att börja med att analysera datakällor som redan finns inom ert företag. Ofta finns intressanta data närmare än man tror i transaktionsloggar, RFID, webbside loggfiler, maskindata, EDI meddelanden med mera.
  • Finns det data där ert företag skulle kunna ha nytta av realtidsuppdatering? Inom logistik finns det tex mycket affärsnytta att effektivisera just-in-time flöden med realtidsdata.

Månadens citat:
“It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.”
Källa Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes)

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages