Månadens Observation: Digitala assistenter (DA)

Table of Contents

Säkerligen har vi alla någon gång känt behov av att ha en assistent som kan hjälpa oss i olika sammanhang. Vad skulle du säga om att ha en personlig assistent som finns med dig i fickan och som vet vad du brukar behöva hjälp med och som kanske till och med proaktivt föreslår saker innan du frågar om dem?

Som ett led av digitaliseringen där Big Data, AI(artificiell intelligens) och maskininlärning ger möjligheten att lagra och analysera stora mängder data tillsammans med att tekniken för röstigenkänning blivit allt bättre och vanligare ser vi att det nu kommer alltfler stödjande digitala funktioner som agerar som en ”assistent”. Detta är bara början och vi kommer att se nya och fler användningsområden och produkter för att stötta oss i både vardag och arbetsliv. För leverantörerna av dessa tjänster handlar det om att bättre förstå konsumenternas behov. Vi som konsumenter har nu levt med appar i ett par år och mognat i vår syn på dessa, de flesta använder egentligen bara ett fåtal och vill nu ha en enklare helhet framför som tidigare större valmöjlighet och där kan de digitala assistenterna komma ifråga (de kan hämta rätt information från flera appar)

Redan idag använder vi assistenter, de flesta av oss har säkert använt Apples ”Siri” som funnits ett antal år, Apple har nu även utvecklat Carplay en tjänst för bilen (röststyrning) så att man ska slippa pilla med mobilen medan man kör. Ett annat område som nu berörs är våra affärssystem, SAP har nyligen släppt en funktion som heter SAP Co-pilot (en digital assistent för affärssystemet). På liknande sätt som med ”Siri” så kan en användare prata med SAP Co-pilot, ställa frågor och ge order och på ett enkelt sätt få informell och ostrukturerad data att bli analyserad, läggas i ett kontext och presenteras som data i realtid.

Hur ser framtiden ut? Den tyska professorn Krajewski menar att nyckelordet är förtroende, vi måste känna att vi kan lita på de digitala assistenterna och det är också en utmaning att skapa en relation till något man inte kan se eller känna på.

Månadens citat:
”No one is more cherished in this world than someone who lightens the burden of another. Thank you.”   – Joseph Addison

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages