Månadens Observation: Förenkling (enkelt och rätt)

Table of Contents

Alla vill ha lösningar som är så enkla som möjligt samtidigt som de ska vara av bra kvalitet för att vara effektiva och säkra. SAP har påbörjat ett gigantiskt arbete med att bygga om sitt system i något som kallas- sERP – simplified ERP.

Några av delarna som berörs.

  • Ekonomi/finans – sFI (Simple Finance) är klar, lanserades officiellt den 3 juni
  • Molnlösningar
  • HANA – optimering av databas/prestanda
  • FIORI och screen personas – underlättar för sällan användare
  • Verktyg för slutanvändare

Månadens citat:
“Everything should be made as simple as possible, but not simpler…”
Källa Albert Einstein

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages