Månadens observation: Hur digital är din affärsverksamhet?

Table of Contents

Allt fler talar om den digitalisering som sker i vår marknad med nya aktörer, nya affärsmodeller och förändrade kundkrav. Mega trender som mobilitet, sociala nätverk, information och cloud påverkar vårt sätt att tänka. Många traditionella företag har svårt att möta de nya kraven, som ibland tvingar dem att återuppfinna sin process på nytt. Kunder och köpbeteende förändras, alltfler pratar om kundupplevelser och en större kundcentrering.

Idag går dessutom allt i ett allt snabbare tempo där nya tekniker möjliggör det som inte var möjligt igår. IT påverkas i högsta grad med dess betydelse av inte bara vara stödjande utan även kunna påvisa affärsvärde. Sist men inte minst handlar det om människor; att utveckla sin personal och har man inte kompetensen själva gäller det att hitta en partner som hjälper dig framåt.
Några observationer:

  1. Nya aktörer revolutionerar affärsmodeller – exempel som Uber, Airbnb och Amazon
  2. SAP’s satsning på S4 möjliggör analyser i realtid, nya gränssnitt och nya plattformar etc.
  3. Kunden styr allt mer – personlig vy oavsett plattform, vill bestämma hur man köper/konsumerar
  4. CIO till CXO – IT avdelningen och vår syn på dess roll förändras
  5. Innovation – både runt affärsprocesser och hur man utvecklar sin personal

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages