Månadens observation: Innovation vs Process

Table of Contents

Visste du att:

  • Progressiva CIO:er bevakar hur mycket process innovation man får för varje budgetkrona
  • Graden av innovation minskar med komplexitet i arkitektur och bredd i systemflora
  • En effektiv governancemodell driver innovation

Månadens citat:
“The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.”
Källa: Bill Gates

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages