Månadens Observation: Ledarskap i digital transformation

Table of Contents

Digitalisering och digital transformation står högt på agendan hos de flesta företag.

•  Hur ska man förhålla sig till digitaliseringen och vad innebär den för organisationen och ledarskapet?
•  Varför lyckas vissa företag bättre än andra i sin transformation?
•  Behöver vi en chef eller kan denna ersättas av en företagsrobot?


Det är viktigt för ledningsgruppen att göra rätt insatser vid rätt tillfälle och skapa en handlingsplan.

Att inte se transformationen som ett projekt utan som ett sätt att leva = framtiden. Att gå ifrån att göra planer till att testa sig fram med digitala verktyg.

CIO ersätts i många bolag av en CDO (chief digital officer) som i större utsträckning har i uppgift att förändra företagets affärsprocess än att i huvudsak leverera bra IT lösningar.

Den anställde ska vara medveten om att fler och fler av arbetsuppgifterna digitaliseras och i allt större utsträckning. Generellt går vi emot en ”GIG-ekonomi”, där anställningsformen blir mer temporär och projektbaserad, man samlas kring något som ska göras och blir mer sin egen.

Digitaliseringen pågår med full kraft och kommer snarast att öka exponentiellt, varje företag, varje chef och varje anställd måste aktivt delta i utvecklingen. Det var inte bättre förr och funkar inte att tro att det vi har och gör idag kommer att bestå…

Månadens citat:
“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.”
– Jon Kabat-Zinn

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages