Månadens observation: Medarbetarengagemang

Table of Contents

Vi har noterat att engagerade medarbetare leder till minskad personalomsättning, högre effektivitet och ökad kundnöjdhet.

Hur får dessa företag sina medarbetare att växa?

  • Entusiasmera och motivera medarbetare genom att öka kunskapen inom SAP
  • Utveckla en lärande organisation
  • Vidareutbilda nyckelpersoner både inom IT och verksamhet
  • Uppdatera användarhandledningar/ dokumentation

Hur nyttjar man SAP på bästa sätt? Ett tips kan vara att ta hjälp/inspiration utifrån.

Månadens citat:
“Knowledge isn’t power until it is applied.”
Källa: Dale Carnegie

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages